Porady on-line zawieszone do odwołania

Stowarzyszenie OPPEN informuje że z powodów technicznych zawiesza do odwołania udzielanie porad on - line dostępnych na stronie www.oppen.edu.pl.  Porady te wznowione zostaną po usunięciu wszystkich problemów związanych z funkcjonownaniem tego systemu. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy jednocześnie zapraszamy Państwa na nasze dyżury w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu oraz w Akademickim Klubie Biznesu 

Zapraszamy do udziału w naszych projektach

Rekrutacja do Stowarzyszenia OPPEN nadal trwa! Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Rekrutacja do projektu "Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie "Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych".

Panel dyskusyjny na WPiA UO dotyczący praw konsumentów

17 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UO odbył się panel dyskusyjny pt.: „Konsument na święta – poznaj swoje prawa podczas świątecznych zakupów”. Swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy naukowi WPiA UO, pracownicy Inspekcji Handlowej, studenci prawa oraz członkowie Stowarzyszenia OPPEN. Poruszono m. in. kwestie związane ze zmianą przepisów prawnych dotyczących praw konsumenta, problematykę dotyczącą umów zawieranych na odległość, w tym zakupów grupowych przez internet, a także kwestie związane z zasadami mediacji oraz prawami pasażerów w transporcie kolejowym.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie wystąpień, a osobom zaproszonym za zainteresowanie się zorganizowanym panelem.