Panel dyskusyjny na WPiA UO dotyczący praw konsumentów

17 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UO odbył się panel dyskusyjny pt.: „Konsument na święta – poznaj swoje prawa podczas świątecznych zakupów”. Swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy naukowi WPiA UO, pracownicy Inspekcji Handlowej, studenci prawa oraz członkowie Stowarzyszenia OPPEN. Poruszono m. in. kwestie związane ze zmianą przepisów prawnych dotyczących praw konsumenta, problematykę dotyczącą umów zawieranych na odległość, w tym zakupów grupowych przez internet, a także kwestie związane z zasadami mediacji oraz prawami pasażerów w transporcie kolejowym.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie wystąpień, a osobom zaproszonym za zainteresowanie się zorganizowanym panelem.