Walne Zebranie Członków z dnia 27 maja 2013 r.

Dnia 27 maja 2013 r. członkowie Stowarzyszenia OPPEN spotkali się na Walnym Zebraniu Członków. Zostały omówione poszczególne projekty, które były w ostatnim czasie realizowane przez nasze Stowarzyszenie. Postanowiliśmy, że projekt „Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych” będzie kontynuowany po przerwie wakacyjnej. Planujemy dalej współpracować z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III w Opolu. W dalszym ciągu będziemy kontynuować również wykłady prowadzone dla studentów Uniwersytetu III Wieku.  Co do udzielanych przez nas porad prawnych, postanowiliśmy, że porady w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych będą udzielane, jak dotychczas, raz w miesiącu. Z kolei jeśli chodzi o porady w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, nasi członkowie będą do Waszej dyspozycji ponownie od września.

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UO

W maju 2013 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO oraz Prezes Stowarzyszenia OPPEN – Mariusz Hassa podpisali porozumienie o współpracy. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczycie efekty naszych wspólnych działań. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do współpracy z nami!

Kontynuacja projektu "Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych"

W dniach 26 kwietnia oraz 10 maja 2013 r. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu odbyły się pierwsze lekcje w ramach projektu „Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach o różnych profilach przez 2-osobowe zespoły przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Tematyka lekcji dotyczyła ogólnych zagadnień praw konsumentów w Polsce, w tym podstawowych kwestii związanych z zawieraniem umów na odległość i umów poza lokalem. Przybliżono również problematykę praw i obowiązków kupującego wynikających z gwarancji jakości oraz reklamacji.

W trakcie lekcji połączono elementy ściśle teoretyczne z praktycznymi, umożliwiając uczniom sprawdzenie świeżo nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie kazusów w oparciu o fragmenty wybranych aktów prawnych. Prelegentom udało się zainteresować omawianym tematem szerokie grono uczniów, którzy doskonale poradzili sobie w części praktycznej spotkania.

Czytaj więcej...

Wykład inauguracyjny dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu

Dnia 12 kwietnia 2013 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu. Wykład inauguracyjny poprowadził Prezes Stowarzyszenia OPPEN – Mariusz Hassa.

Temat spotkania nawiązywał do realizowanego przez Stowarzyszenie „Roku z prawem konsumenta”. Nasz reprezentant przybliżył uczniom podstawowe pojęcia prawne, tj. przepis prawny, norma prawna itp. Poza tym, prowadzący odwoływał się do historii Polski, przede wszystkim do przemian gospodarczych na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Prelegent podkreślił także wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie regulacje prawne, w tym na przepisy związane z ochroną konsumentów.

Wykład Prezesa Stowarzyszenia stanowi bazę do lekcji, które już wkrótce poprowadzą dla licealistów nasi członkowie we współpracy ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UO.

Czytaj więcej...