Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: czy należy się odprawa?

czy należy się odprawa? 8 lata 14 godzin temu #1497

 • gracjat
 • gracjat Avatar
Witam,
Mój mąż pracował na umowie na czas określony od 3 paździenika 2011 r. (do 3 października 2013 r.) w połowie kwietnia 2013 r. został zwolniony z pracy. Okres wypowiedzenia miał 2 tygodniowy zgodnie z zapisem w umowie o pracę. W wypowiedzeniu nie podano przyczyny zwolnienia, w okresie kiedy został zwolniony wypowiedzenia dostało kilkanaście osób. Firma zatrudniała powyżej 100 osób. Czy należy mu się odprawa?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

czy należy się odprawa? 7 lata 11 miesiąc temu #1513

 • Magdalena Sumera
 • Magdalena Sumera Avatar
 • Offline
 • Początkujący
 • Posty: 22
 • Thank you received: 7
 • Oklaski: 2
Witam,
z krótkiego opisu sytuacji przedstawionego przez Panią należy stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem zachodzą przesłanki do wypłaty odprawy.

Aby jednak jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie należy rozważyć podłoże zwolnienia pracowników z pracy. Nie pisze Pani z jakich przyczyn rozwiązane zostały umowy o pracę z pozostałymi pracownikami. Prawdą jest, iż co do zasady pracodawca nie ma obowiązku wskazywać przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Jeżeli jednak z okoliczności konkretnego przypadku wynika, iż przyczyny rozwiązania stosunków pracy (choć niewskazane w wypowiedzeniu) leżą jedynie po stronie pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 osób, to wówczas mamy niewątpliwie do czynienia ze zwolnieniami grupowymi. Co ważne nawet w przypadku zwolnienia mniejszej ilości osób w okresie 30 dni niż odpowiednio 10osób, 30osób lub 10% załogi, nadal odprawa się należy, a jedynie pracodawca obciążony jest mniej rygorystycznymi obowiązkami konsultacyjnymi.

Istotne może być ewentualne zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie przeprowadzania zwolnień grupowych - nawet w okresie poprzedzajacym lub następującym po zwolnieniu konkretnej osoby. Nie wspomniała Pani czy w tej sprawie nastąpiło zawarcie takiego porozumienia przez pracodawcę - to zaś w dużym stopniu ułatwiałoby dowodzenie iż także w przypadku Pani męża kluczowe były przyczyny jego niedotyczące.

Ważne, że w przypadku niewypłacenia odprawy i niewskazania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony, koniecznym będzie udowodnienie, iż u podstaw decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy leżały jedynie przyczyny niedotyczące pracownika. Nie trzeba wskazywać, iż pracodawca robi zazwyczaj wszystko aby to na pracownika przerzucić ciężar odpowiedzialności za zwolnienie - w ten sposób broni się przed obowiązkiem wypłaty odpraw. Trzeba znać specyfikę sytuacji, aby móc z jakąkolwiek dozą prawdopodobieństwa przypisać pracodawcy odpowiedzialność za konieczność dokonania zwolnień - przedstawiony przez Panią stan faktyczny jest niestety niewystarczający.

Jeżeli przyjmiemy jednak, że istnieją podstawy do uznania, iż w przypadku Pani męża doszło do zwolnienia go z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to wówczas pracownikowi należy się odprawa w wysokości ustawowej. Ważna kwestią jest staż pracy u danego pracodawcy, od którego zależy wysokość ewentualnej odprawy. w Przypadku okresu pracy poniżej 2 lat - jak ma to miejsce w przypadku Pani męża - należna jest odprawa ustawowa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli u pracodawcy zostało zawarte jakieś wewnętrzne porozumienie przewidujące dodatkowe odprawy, to możliwe jest także i ich uzyskanie na wskazanych tam warunkach.

W przypadku przekonania, iż odprawa jest należna w tej konkretnej sytuacji, a pracodawca pomimo wezwania go do jej zapłaty nie wypłaca odprawy dobrowolnie, Pani mąż ma możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

czy należy się odprawa? 7 lata 11 miesiąc temu #1555

 • gracjat
 • gracjat Avatar
a więc z tego co mój mąż wie to inni pracownicy też byli zatrudnieni na umowy na czas określony które miały się skończyć w tym roku i wszyscy zostali zwolnieni z przyczyn niezależnych od nich. Dowiedział się również że w firmie a przynajmniej w ich oddziale nie ma związków zawodowych. (główna siedziba firmy jest w Gdańsku). Mąż dostał ostatnią wypłatę i świadectwo pracy. Nie dostał odprawy. Jak się o nią ubiegać i na jakie przepisy się powołać? Dziękuję za pomoc :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

czy należy się odprawa? 7 lata 11 miesiąc temu #1556

 • Magdalena Sumera
 • Magdalena Sumera Avatar
 • Offline
 • Początkujący
 • Posty: 22
 • Thank you received: 7
 • Oklaski: 2
Witam ponownie,
analizując przedstawione przez Panią informacje musze zaznaczyć, że kluczowym będzie czy Oddział zatrudniajacy Pani męża - proszę sprawdzić umowę o pracę bo prawdopodobnie to on jest pracodawcą - zatrudnia ponad 20 pracowników. Tylko wtedy będzie mozliwe posiłkowanie się ustawą o zwolnieniach grupowych.

Po wtóre rozumiem, że pozostali pracownicy zatrudnieni na umowach okresowych również nie mieli wskazanej przyczyny wypowiedzenia? Jeżeli zdecydują się Państwo na dochodzenie odprawy, to konieczne będzie wykazanie, że przyczyną rozwiązania z Pani mężem stosunku pracy nie jest jego wina, słabe wyniki, niezadowolenie pracodawcy z jego pracy. Trzeba bowiem pamietać, że pracodawca moze dowolnie dobierać kadrę i rezygnować z niezadowalających pracowników. Domagając się odprawy konieczne będzie wskazanie takich argumentów, które dowiodą, że pracodawca został zmuszony do redukcji zatrudnienia. Może zakończyło się jakieś duże zlecenie, zrezygnował kontrahent, jest reorganizacja, likwidacja placówki? Pani najlepiej zna sytuację. Może pracownicy słyszeli nieoficjalnie dlaczego redukuje się etaty? Wzmożone ruchy kadrowe w krótkim czasie sugerują przyczyny leżące po stronie pracodawcy, aczkolwiek nie ma pewności. Zastanawia takze czy zwolniono tez pracowników zatrudnionych na stałe bądź na podstawie umowy zlecenia? istotne jest takze, czy na miejsce zwolnionych osób zostały przyjęte nowe i dlaczego. Te wszystkie okoliczności będą miały kluczowe znaczenie dla wykazania prawdziwej przyczyny - co najważniejsze - obciążającej pracodawcę.

Pamiętając o powyższym, należy zastanowić się czy w niniejszej sprawie istotnie doszło do zwolnień grupowych. Jeżeli Państwo dojdziecie do takiego przekonania, należałoby zacząć od wysłania do pracodawcy WEZWANIA DO ZAPŁATY. Powinno to być krótkie pismo w którym wskazać należy, że w związku z rozwiązaniem z osobą X umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika domaga się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zapłaty na jej rzecz kwoty X będącej równowartością jednomiesięcznego wynagrodzenia. Należy wskazać numer rachunku bankowego oraz termin do jakiego wpłata ma być dokonana oraz pouczenie, że w razie niespełnienia należnego świadczenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W przypadku nieskuteczności wezwania można złożyć w Sądzie pozew o zapłatę.

W razie dalszych pytań służymy pomocą.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

czy należy się odprawa? 7 lata 11 miesiąc temu #1557

 • gracjat
 • gracjat Avatar
Na umowie i na świadectwie pracy jako pracodawca jest wpisana główna spółka akcyjna a nie oddział. Z tego co nam wiadomo inni też nie mieli wskazanej przyczyny zwolnienia. Pracownicy zatrudnieni na czas określony spodziewali się zwolnień ponieważ zauważyli, że zmniejszyła się liczba zleceń i jest mniej pracy (tak też Dyrektor zwalniając męża tłumaczył jego zwolnienie). Po zwolnieniu mojego męża zostały zwolnione kolejne osoby a na ich miejsce nie zatrudniono nikogo.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

czy należy się odprawa? 7 lata 11 miesiąc temu #1558

 • Magdalena Sumera
 • Magdalena Sumera Avatar
 • Offline
 • Początkujący
 • Posty: 22
 • Thank you received: 7
 • Oklaski: 2
Wszystko wskazuje zatem na to, iż istotnie mamy do czynienia z nieoficjalnymi zwolnieniami grupowymi - a tym samym zaległa wypłatą odprawy - a także, że pracodawcą jest Spółka akcyjna nie zas sam oddział.

Uwaga:
W razie skierowania sprawy do sądu sugerowałabym nakłonić pracowników (byłych bądź obecnych jeśli się zgodzą) do złożenia zeznań w przedmiocie ustnych przyczyn wypowiedzenia, sytuacji panującej w firmie i wzmożonej redukcji etatów z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Time to create page: 0.115 seconds
Zasilane przez Kunena