Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: blokada środków przez zus co zrobić ?

blokada środków przez zus co zrobić ? 7 lata 11 miesiąc temu #1694

 • Nysanin
 • Nysanin Avatar
Od miesiąca maja nie udaje mi się odzyskać środków zajetych wyrokiem alimentacyjnym przez komornika
w zusie z emerytury .Zus jako że nastapiła zbieżność z innym zajęciami nigdzie alimentów nie wysłał tylko czeka ...wg niego na cytuję :
Do czasu ustalenia-zgodnie z art 7731 §1 kpc oraz art 140 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia1998 roku o emeryturach i rentach z FUS DZ.U z 2009r.Nr 153,poz1227 z późniejszymi zmianami)-Komornika własciwego do prowadzenia łacznej egzekucji kwota otrącenia ze świadczenia dłużnika pozostaje w depozycie biura...koniec cytatu
zgodnie z art 773-1 §1 kpc W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu.
Aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie wobec mnie na podst przepisów z art
139ust 1 p 3-4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec tego w/w przepis nie ma zastosowania!
Następna podstawa na którą ZUS się powołuje to art 140ust.2 z dnia 17.12 1998 o emeryturach i rentach z FUS (Dz.Uz 2009r.Nr 153poz 1227z późniejszymi zmianami cytuję:
2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a
łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności,
organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego.
Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.

W moim przypadku roztrzygnięciem organu egzekucyjnego jest wycofanie egzekucji
wyroku alimentacyjnego przez komornika prowadzącego egzekucję alimentów
Wszystkie inne zajęcia dotyczą tylko i wyłącznie
art 140 ust 1 p3 z dnia 17.12 1998 o emeryturach i rentach z FUS (Dz.Uz 2009r.Nr 153poz 1227z późniejszymi zmianami i wynoszą 25 % świadczenia.
tak bo zapłaciłem wszystkie zaległości alimentacyjne,alimenty bieżace i opłaty związane z egzekucją...gotówką z innego źródła ,pozostały mi do spłaty zajęcia z emerytury tylko 25%
Kto ma mi oddać róznice...35% miedzy zajeciem alimentacyjnym już wycofanym 60% a zajeciem aktualnym 25% za miesiace maj czerwiec ? jest to spora sumka i chcę ją odzyskać
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

blokada środków przez zus co zrobić ? 7 lata 11 miesiąc temu #1707

 • Bartosz Gomulski
 • Bartosz Gomulski Avatar
Dziękujemy za skorzystanie z naszych porad on-line. W najszybszym możliwym terminie udzielimy odpowiedzi na zadane pytanie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

blokada środków przez zus co zrobić ? 7 lata 10 miesiąc temu #1779

 • Anna Kaczmarzyk
 • Anna Kaczmarzyk Avatar
 • Offline
 • Uczestnik
 • Posty: 80
 • Thank you received: 11
 • Oklaski: 0
Szanowny Panie,

dla udzielenia Panu rzetelnej informacji potrzebne jest doprecyzowanie sformułowania „rozstrzygnięciem organu egzekucyjnego jest wycofanie egzekucji wyroku alimentacyjnego przez komornika prowadzącego egzekucję alimentów”. Punktem wyjścia jest ustalenie czy komornik poinformował Pana o zakończeniu egzekucji, np. z powodu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego lub z powodu uregulowania zaległości czy o przekazaniu sprawy innemu komornikowi?

Jeżeli bowiem uregulował Pan należności w postaci sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, ale w dalszym ciągu potrącane będą z Pana emerytury bieżące należności alimentacyjne lub inne egzekwowane należności to potrącenia wynosić powinny 25% Pana emerytury. Jeżeli uregulował Pan wspomniane sumy zajęte na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, komornik powinien przekazać organowi rentowemu informację o zakończeniu egzekucji komorniczej ze względu na wyegzekwowanie całej kwoty. Niewykluczone, że komornik nie poinformował jeszcze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zakończeniu egzekucji (jeżeli oczywiście nastąpiło jej zakończenie – patrz pierwsze zdanie niniejszej odpowiedzi).
Wszystko wskazuje na to, że obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje wiadomością, że sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a wartość 60% Pana emerytury nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, a ponadto Zakład w dalszym ciągu uznaje, że występuje zbieg egzekucji z Pana emerytury.
Zbieg taki następuje w momencie, gdy wymagalnych jest kilka roszczeń dochodzonych za pośrednictwem kilku np. komorników. W takiej sytuacji komornik, który później wszczął egzekucję powinien niezwłocznie przekazać sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję.

Jeżeli wycofanie egzekucji, na które się Pan powołuje, było skutkiem przekazania sprawy komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję to komornik prowadzący łącznie egzekucje z wszystkich tytułów, które się zbiegły wyda postanowienie o zakończeniu postępowania co do sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Przekaże on Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ww. decyzję i dopiero wtedy ZUS będzie miał podstawy do przekazania potrąconych kwot, które do tej pory pozostawały w depozycie Zakładu, potrącania maksymalnie 25% wartości Pana emerytury, a także oddania Panu pozostałej zatrzymanej w depozycie kwoty (35% emerytury).


Jeżeli komornik, u którego uiścił Pan wszystkie zaległości alimentacyjne i opłaty związane z egzekucją, zakończył egzekucję to sugeruję zadzwonić do niego w celu ustalenia czy przekazał on informację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli ww. komornik przekazał sprawę innemu (właściwemu) komornikowi to skierować zapytanie należy do komornika obecnie zajmującego się sprawą. Skłonienie komornika do przekazania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji o zakończeniu postępowania egzekucyjnego może przyśpieszyć wydanie kwot zdeponowanych przez organ rentowy.
W razie dalszych pytań lub wątpliwości – proszę o kontakt.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Time to create page: 0.201 seconds
Zasilane przez Kunena