Oferty pracy

Oferty pracy w administracji na terenie województwa lubuskiego:
 
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie lubuskim
 
ZUS Oddział w Gorzowie Wlkp. 
 
Urząd Marszałkowski 
 
Urząd Skarbowy W Gorzowie Wlkp. 
 
Lubuski Urząd Wojeódzki
 
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
 
Izba Skarb w Zielonej Górze
 
Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 
 
ZUS oddział w Zielonej Górze
 
Urząd Miasta w Zielonej Górze
 
Oferty pracy w administracji publicznej w Szczecinie:

Urząd Miasta Szczecin
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11362.asp
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11418.asp
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11365.asp

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/praca-w-arimr/oferty-pracy-w-arimr/or16-zachodniopomorski/ogloszenia-aktualne-or16-zachodniopomorski.html

ZUS Oddział w Szczecinie
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=12&jednostka=442&tryb=

Urząd Marszałkowski
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=430&Itemid=100

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=431&Itemid=104

Izba Skarrbowa oraz Urzędy Skarbowe w Zachodniopomorskiem
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=21

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
http://www.uksszczecin.bip-e.pl/portal/uks/312/Ogloszenia_o_wolnych_stanowiskach_pracy.html