Członkowie

Mariusz HassaMariusz Hassa: absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, obronił prace magisterską pt. "Polskie regulacje prawne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich", obecnie doktorant na tym Wydziale. Uczestnik i organizator konferencji ogólnopolskich.

Doświadczenie dydaktyczne zdobył prowadząc m.in. zajęcia w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Szkole Policealnej Wiliams w Międzyrzeczu, Uniwersytecie III Wieku w Opolu.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas licznych praktyk studenckich m.in w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Prokuraturze Garnizonowej w Szczecinie, Komisariacie Policji w Szczecinie, Kancelarii Podatkowej w Szczecinie oraz w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu. W trakcie studiów od 2007 roku był członkiem Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie, a od 2008 roku do ukończenia studiów był jednym z jej koordynatorów. Po zakończeniu studiów pracował w Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Komorniczej. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Razem dla Gorzowa oraz Gorzowskim Biurem Bezpłatnych Porad Obywatelskich.


Maciej MosiekMaciej Mosiek: student prawa na wydziale Prawa i Administracji w Opolu. Uczestnik darmowych porad prawnych prowadzonych przez Koło Naukowe „Młodych Prawników".

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w 2009 roku w Sygma Bank Polska a od 2010 do chwili obecnej w Dem’a Promotion Polska i HR Work Force.


Aneta HassaAneta Hassa: absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, obecnie aplikant adwokacki w Opolskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania prawne skoncentrowane na dziedzinie prawa cywilnego, materialnego jak i procesowego.

Obecnie pracuje w kancelarii adwokackiej w Opolu. Przez rok pracowała także w międzynarodowej firmie doradczej świadczącej usługi z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego oraz finansowego. Biegła znajomość języka niemieckiego oraz bardzo dobra angielskiego i włoskiego.


Anna Adam

Anna Kaczmarzyk: absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyła z nagrodą Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego za działalność organizacyjną i społeczną. Pracę magisterską z zakresu prawa spadkowego napisała pod kierownictwem prof. zw. dr hab. W. Rozwadowskiego. Promotorką pracy magisterskiej wieńczącą jej studia ekonomii na specjalności Rynki finansowe była dr Katarzyna Szalonka.

Przez półtora roku zapoznawała się z realiami zawodu radcy prawnego podczas praktyk i pracy w dwóch kancelariach radców prawnych. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracowała również jako konsultant ds. podatków w kancelarii doradztwa podatkowego.

W trakcie studiów prawniczych aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. W Zarządzie Krajowym kadencji 2010 pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Poland. W latach 2005 -2010 koordynator i członek komitetów organizacyjnych wielu projektów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Od 2009 r. trener, a w 2011 r. Koordynator ELSA Trainers Group.

W roku akademickim 2008/09 Członek a w roku akademickim 2009/10 Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie. Jej hobby to numizmatyka.


Piotr Kaczmarzyk

Piotr Kaczmarzyk: prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność przewoźnika na podstawie Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)” obronił pod kierunkiem dr Macieja Skorego. Członek Senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Prezes Zarządu Krajowego tejże organizacji w kadencji 2010. Organizator i uczestnik licznych konferencji, seminariów naukowych, konkursów i symulacji na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Działacz studencki.

Doświadczenie zdobywał w firmie transportowej jako konsultant ds. prawnych. Od listopada 2011r. odbywał praktyki w kancelariach adwokackiej oraz radców prawnych we Wrocławiu. Interesuje się prawem handlowym, ochrony konsumentów oraz odszkodowaniami.

Przeprowadza również treningi z umiejętności miękkich dla ELSA Poland, innych organizacji pozarządowych i kół naukowych.


Stanisław GałkaStanisław Gałka: absolwent prawa, administracji oraz studiów podyplomowych z prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aplikant radcowski w OIRP w Opolu. Na co dzień pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, gdzie zajmuje się nadzorem, przekształceniami oraz szeroko pojętą restrukturyzacją wojewódzkich osób prawnych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia. Prywatnie miłośnik biegów długodystansowych, koneser muzyki filmowej i dobrego kina.


Małgorzata BudnikMałgorzata Budnik: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, obecnie doktorant na powyższym Wydziale oraz absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie zdobyła podczas praktyk w Prokuraturze w Gorzowie Wlkp. oraz w Landgericht w Rostocku. Uczestniczyła w delegacji powyższego Sądu Krajowego. Podczas studiów brała udział w programie Erasmus, była aktywnym członkiem Koła Naukowego LexUS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, koordynatorem oraz członkiem Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie. Pełniła funkcje Public Relations oraz Wiceprezesa ELSA Rostock.

Obecnie jest stałym mediatorem oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej Ius Et Ratio. Pracuje w Kancelarii Radcowskiej w Gorzowie Wlkp.


Grzegorz KrygowskiGrzegorz Krygowski: prawnik, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, a od 2011 roku aplikant adwokacki w Opolskiej Izbie Adwokackiej.

Na co dzień pracuje w Kancelarii Adwokackiej w Opolu, choć stara się możliwie jak najwięcej czasu poświęcić na działalność społeczną. Angażuje się przy tym m. in. w bezpłatne porady prawne, wykorzystując przez to umiejętności nabywane w codziennej pracy zawodowej, a wśród najbliższych planów znajduje się również rozpoczęcie działalności szkoleniowej i doradczej.

Stara się równocześnie nie zapominać o zdrowym trybie życia. Dlatego, jak tylko jest to możliwie uprawia aktywnie piłkę nożną i siatkówkę, z którą był przez wiele lat związany grając zawodowo. Kiedy tylko może najchętniej wyjeżdża, a wręcz wraca, w Karkonosze. Okolice Karpacza i Jeleniej Góry to bowiem jego strony rodzinne, gdzie najchętniej spędzałby każdą wolną chwilę na górskich wędrówkach.


Bartłomiej OrpelBartłomiej Orpel: student prawa na wydziale Prawa i Administracji w Opolu. Uczestnik darmowych porad prawnych. Asystent w biurze poselskim Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza. Członek Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci".

 


 

Magdalena SumeraMagdalena Sumera: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, jak również Wydziału Filologicznego (specjalność Język biznesu - angielski i rosyjski) Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie aplikant radcowski OIRP w Opolu. Zawodowo związana z Kancelarią Radcy Prawnego, ale doświadczenie zdobywała także współpracując z kancelariami notarialnymi, odszkodowawczymi, branżą tłumaczeniową oraz działem rachunkowości, kadr i płac w jednej w większych firm finansowo - konsultingowych w Polsce.

W czasie studiów aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole, zajmujący wielokrotnie stanowiska funkcyjne. W czasie wolnym chętnie spotyka się z przyjaciółmi, sięga też po różnego rodzaju literaturę. Uparcie próbuje swoich sił na polu krawiectwa, a także dokształca się filologicznie. Chętnie eksperymentuje w kuchni, a mężowi daje porywać się na górskie spacery po Karkonoszach.


Olga SachanbińskaOlga Sachanbińska: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorantka na tym samym Wydziale. W trakcie studiów pobyt na uczelniach w Szkocji i Niemczech. Aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu.

Zainteresowania zawodowo - naukowe: prawo cywilne, w szczególności problematyka zobowiązań i ochrony konsumentów; prawo prywatne gospodarcze, w szczególności prawo spółek kapitałowych.

Pozostałe zainteresowania: bardzo szerokie, m.in. podróże, literatura, film i nauka języków obcych.


Anna JaskółaAnna Jaskóła: podwójny magister administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim, absolwentka Studium Kultury i Języków Żydowskich. Współorganizator debaty pt. „Czy trzeba wykreślić art. 212 kk?” oraz szkoleń przeprowadzonych przez Fundację Court Watch Polska na Uniwersytecie Opolskim w ramach programu „Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych”. Autorka artykułów o charakterze naukowym. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Scientia iuridica” oraz prowadząca zajęcia w ramach projektu pt. „Lekcje prawa w szkołach ponadgimnazjalnych”, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Prokuraturze Rejonowej oraz w Kancelarii Adwokackiej w Opolu, jak również odbywając roczny staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W trakcie studiów prawniczych aktywnie działała w Kole Naukowym Prawa Karnego „Wokanda” oraz współpracowała z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną „Klinika Prawa”. Laureatka konkursu na najlepszą pracę licencjacką na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – za pracę pt. „Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej”.

Zainteresowania naukowe: prawo karne materialne (w szczególności stalking oraz child grooming), prawo karne procesowe (w szczególności problematyka przesłuchania małoletniego w procedurze karnej), prawo penitencjarne, kryminalistyka, prawa człowieka oraz judaistyka.


Barbara MaruszczakBarbara Maruszczak: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, która tytuł zawodowy magistra uzyskała broniąc pracę pod tytułem: „Bezwzględne przyczyny odwoławcze w procesie karnym”. Obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, w swojej pracy naukowej pragnie wykorzystywać zdobytą wiedzę prawniczą i zamiłowanie do filozofii. Aktualnie zajmuje się tematyką praw człowieka i sposobami ich uzasadniania.

W prawie interesuje się w szczególności prawem karnym procesowym oraz prawem podatkowym. W ramach tego ostatniego została, w trakcie studiów, nagrodzona pierwszą nagrodą za pracę konkursową z zakresu doradztwa podatkowego.


Agata PyrzyńskaAgata Pyrzyńska: absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK (2013), doktorantka w Centrum Studiów Wyborczych UMK; członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów; Prezes SKNPW „Elektor” w latach 2011 – 2013; koordynator grupy lokalnej Stowarzyszenia OPPEN w Toruniu; redaktor naczelna czasopisma "Scientia iuridica" oraz członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Societas et Ius"; członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK; laureatka międzynarodowego konkursu „Debiut Naukowy 2013” oraz finalistka konkursu „Konfrontacje 2013”. Uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych poświęconych problematyce wyborczej, koordynatorka akcji profrekwencyjnych i projektów popularyzujących edukację obywatelską.

Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej.


Agnieszka DumaAgnieszka Duma: studentka roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywnie działa na rzecz stowarzyszeń: Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Szczecin, Amnesty International, My Razem.


Artur Kukuła: Student Wydziału Prawa i Administracji w Opolu. Swoje zainteresowania koncentruje w szeroko pojętym zarządzaniu zasobami rybołówstwa w prawie Unii Europejskiej. Autor publikacji w tym zakresie. Zdobył wyróżnienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Olsztynie o "Społecznym charakterze prawa", uczestniczył w kilkudniowych obradach grup roboczych w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.