Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od tego czasu  pomoc taką świadczą także adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy z doświadczeniem - członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie.

W 2021 r. świadczą oni nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Oleśnie, w miejscowościach Powiatu Nyskiego: w Nysie i Kamienniku oraz w miejscowościach Powiatu Prudnickiego: w Głogówku i Białej.

W 2021 r. Stowarzyszenie OPPEN świadczy także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie NPO w Opolu.

Punkty działają w określonych godzinach:

 

Godziny dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnej mediacji / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

L.p.

Punkt

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Opole

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Dom Złotej Jesieni

ul. Majora Hubala 4

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

2.

Opole

- punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Małopolska 20a

8.00-12.00

15.00-19.00

8.00-12.00

15.00-19.00

8.00-12.00

3.

Kędzierzyn-Koźle

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 4

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

4.

Kluczbork

- punkt nieodpłatnej pomocy prawej
i mediacji

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji

ul. Sienkiewicza 20B

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

5.

Powiat Nyski

- punkt nieodpłatnej pomocy prawej

- Nysa ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie) - od poniedziałku do czwartku

- Kamiennik ul. 1 Maja 69 (siedziba Urzędu Gminy Kamiennik) –piątek

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

8.00-12.00

9.00-13.00

6.

Olesno

- punkt nieodpłatnej pomocy prawej

Dom Harcerza
ul. Krasickiego 22

14.00-18.00

8.00-12.00

14.00-18.00

8.00-12.00

8.00-12.00

7.

Powiat Prudnicki

- punkt nieodpłatnej pomocy prawej

i mediacji

- Głogówek -Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (parter) ul. Batorego 10 - od poniedziałku do środy i w piątek,

- Biała - Centrum Społeczno – Kulturalne ul. Kościuszki 10 (II piętro w budynku dawnego kościoła ewangelickiego) - w czwartek

8:00 – 12:00 – specjalizacja: prawo cywilne

8:00 – 12:00 – specjalizacja: prawo administracyjne

12:00 – 16:00 – specjalizacja: prawo rodzinne (w tym mediacja),

8:00 – 12:00 pomoc prawna (w tym mediacja)

12:00 – 16:00 – specjalizacja: prawo karne

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są finansowane ze środków otrzymanych od:

- powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego


 

- powiatu kluczborskiego


 

- powiatu nyskiego


 

- powiatu oleskiego


 

- powiatu prudnickiego


 

- miasta Opola.