Kolegium redakcyjne

Kolegium Redakcyjne czasopisma Scientia iuridica

 

Redaktor Naczelna: Agata Pyrzyńska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Mariusz Hassa

Sekretarz Redakcji: Arleta Hrehorowicz

 

Redaktorzy tematyczni:

 

Prawo konstytucyjne i prawa człowieka: Agata Pyrzyńska, Arleta Hrehorowicz

Prawo i postępowanie cywilne: Dominika Loll, Joanna Lewandowska

Prawo i postępowanie karne: Michał Kropkowski, Anna Jaskóła, Małgorzata Budnik

Prawo i postępowanie administracyjne: Mariusz Hassa

Varia: Agata Pyrzyńska, Arleta Hrehorowicz, Mariusz Hassa