Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna tekstów zgłaszanych do czasopisma naukowego Scientia iuridica

 

Nadesłany do Redakcji tekst jest klasyfikowany przez Kolegium Redakcyjne zgodnie z jego rodzajem oraz tematyką. Każdy z przesłanych tekstów podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Jeżeli wstępna ocena wykaże, iż tekst nie spełnia kryteriów formalnych lub merytorycznych, zostaje on niezwłocznie odesłany Autorowi w celu dokonania koniecznych poprawek lub uzupełnień. Od naniesienia tych zmian uzależnione jest przekazanie tekstu do recenzji.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej, tekst zostaje przekazany do właściwego z uwagi na jego tematykę Recenzenta, którym jest jeden z pracowników naukowych współpracujących z periodykiem. Wyboru recenzenta dokonuje Redakcja po zgłoszeniu tekstu przez Autora i zapoznaniu się z jego treścią. Dane recenzenta w toku procedury recenzyjnej pozostają niejawne. Recenzent może zdecydować o odesłaniu tekstu do Autora w celu dokonania określonych poprawek, rekomendować przyjęcie tekstu do druku bez zmian, bądź tekst odrzucić. Uzyskanie pozytywnej oceny Recenzenta jest warunkiem publikacji tekstu.

O ostatecznej publikacji decyduje jednak Redakcja na podstawie jego wersji finalnej (uwzględniającej ewentualne uwagi recenzyjne), zaś w przypadku dużej ilości nadesłanych tekstów – także czasu nadesłania.