Wymagania redakcyjne

Wymagania redakcyjne dla autorów artykułów do czasopisma naukowego Scientia iuridica

 

Do współpracy zapraszamy Doktorantów oraz Studentów zainteresowanych naukami prawnymi. Zachęcamy do przesyłania artykułów, recenzji, sprawozdań oraz glos.

 1. Artykuł nie może przekroczyć 20 000 znaków włączając tekst właściwy, tabele, wykresy oraz przypisy (max 10 stron A4); tekst powinien być wyjustowany.
 2. Przesłany plik tekstowy powinien być zapisany w formacie doc. lub docx.
 3. Czcionka: 12 punktów Times New Roman; dla zwrotów obcojęzycznych prosimy stosować kursywę; nie należy stosować podkreśleń.
 4. Interlinia: 1,5 wiersza.
 5. Marginesy: 2,5 cm.
 6. Przypisy dolne: czcionka 10 punktów Times New Roman, interlinia 1,0 wiersza; zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całego artykułu; przypisy powinny znajdować się u dołu strony (nie na końcu tekstu).
 7. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.
 8. Artykuł powinien być podzielony na części, których tytuły odpowiadają ich treści.
 9. Tytuł tekstu powinien być ujęty w formie najbardziej zwięzłej.
 10. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą przyjmowane.
 11. Do artykułu załączyć należy streszczenia w języku polskim i angielskim liczące do 250 wyrazów oraz słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i angielskim.
 12. Do artykułu dołączyć należy także bibliografię uporządkowaną rosnąco i podzieloną na literaturę oraz akty prawne, a także krótką notę o autorze.
 13. Tekst właściwy powinien zostać poprzedzony następującymi informacjami wg wskazanej poniżej kolejności (lewy górny róg):

 

imię i nazwisko Autora

afiliacja

 

 1. Format przypisów dolnych:


• monografia - M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1993, s. 15.
• tekst w pracy zbiorowej - J. Ł. Grzelak, Dylematy społeczne, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004, s. 265.
• artykuł w czasopiśmie - J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3, s. 372.  
• tekst w Internecie, z podaniem autora (o ile został uwidoczniony) - J. Kowalski, Internet, jako źródło informacji, wygrywa z telewizją i prasą, www.internetstats.pl (dostęp: 27.02.2012). Uprzejmie prosimy o usunięcie hiperłączy
• powtórzenie:
-- J. Kowalski, op. cit., s. 12. (gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora)
-- J. Kowalski, Zależności pomiędzy..., op.cit.,  s. 23-34. (gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora)

                -- Ibidem, s. 22 (gdy w bezpośrednio sąsiadujących przypisach Autor powołuje się na to      samo dzieło)

 1. Akty prawne należy przywoływać wg wzoru:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

 1. Orzeczenia należy przywoływać według wzoru:

Wyrok SN z 12 marca 2008 r., I CSK 430/07, OSNC 2009 r. Nr 38, poz. 75.

 1. Treść przesłanego artykułu nie może być wcześniej opublikowana ani zgłoszona do publikacji w innej pracy zbiorowej lub czasopiśmie, co Autor potwierdza wypełnieniem oświadczenia dostępnego na stronie www.oppen.edu.pl
 2. Redakcja zastrzega, iż będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 3. Autor wyraża zgodę na korektę i zmiany redakcyjne dokonane w celu uzyskania poprawności językowej tekstu lub zwiększenia jego czytelności, a także na dokonanie zmian w tytule artykułu i notce o Autorze (po uprzednim uzgodnieniu).
 4. Uprzejmie informujemy, iż Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących redagowania tekstu uprzejmie prosimy o kontakt z Redakcją pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja Scientia iuridica