naszą misją jest w sposób Nowatorski nieść Pomoc oraz prowadzić Edukację,
aby każdy Obywatel był świadomy przysługujących mu Praw

OPPEN to Stowarzyszenie założone głównie przez absolwentów studiów prawniczych, choć w naszych szeregach nie brakuje też miejsca dla obecnych studentów, którzy już dziś swoją działalnością pragną wyjść poza mury uczelni. Pomimo faktu, że wszyscy jesteśmy związani z jednym zagadnieniem jakim jest prawo, to nasze grono tworzy szerokie spektrum specjalistów z różnych dziedzin: aplikanci - przyszli adwokaci i radcowie prawni, pracownicy administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej, doktoranci prawa, konsultanci podatkowi, a także osoby z doświadczeniem w rachunkowości oraz bankowości. Naszym celem jest:

  1. rozwój świadomości obywatelskiej oraz prawnej społeczeństwa,
  2. zwiększanie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej,
  3. dzielenie się zdobytą wiedzą,
  4. ochrona podmiotów słabszych,
  5. działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania administracji publicznej,
  6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych innych osób.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez organizowanie szkoleń; udzielenie bezpłatnych porad prawnych; organizowanie akcji informacyjnych; organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych; kształtowanie świadomości o funkcjonowaniu administracji w społecznościach lokalnych; a także współpracę z podmiotami publicznymi oraz sektorem prywatnym.