Spadki po nowemu

W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca m.in. Kodeks cywilny, która zmodyfikowała zasady dziedziczenia. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania spadkowego i polegają m.in. na…

0 Komentarzy

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zakupy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Fakt bycia konsumentem niesie ze sobą szereg przywilejów…

0 Komentarzy

Mediacja

Mediacja jest to metoda na rozwiązanie konfliktu oraz ustalenie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator ma za zadanie stworzyć pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony mogą ze spokojem zapoznać się…

0 Komentarzy

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Jak co roku w trzeci czwartek października, a więc w tym roku 19 października, przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania sporu, w którym biorą udział strony konfliktu…

0 Komentarzy