Poradniki prawne

Spadki po nowemu

W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca m.in. Kodeks cywilny, która zmodyfikowała zasady dziedziczenia. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania

Przeczytaj więcej »
Prawa konsumenta
Poradniki prawne

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zakupy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Fakt bycia konsumentem

Przeczytaj więcej »
mediacja
Poradniki prawne

Mediacja

Mediacja jest to metoda na rozwiązanie konfliktu oraz ustalenie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator ma za zadanie stworzyć pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony

Przeczytaj więcej »