Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
Hassa Mariusz Edward PREZES ZARZĄDU
Gałka Stanisław WICEPREZES ZARZĄDU
Hassa Aneta Maria CZŁONEK ZARZĄDU
Kaczmarzyk Anna CZŁONEK ZARZĄDU
Krygowski Grzegorz Krzysztof CZŁONEK ZARZĄDU