Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
Krygowski Grzegorz Krzysztof PREZES ZARZĄDU
Hassa Mariusz Edward WICEPREZES ZARZĄDU
Kaczmarzyk Anna CZŁONEK ZARZĄDU
Hassa Aneta Maria CZŁONEK ZARZĄDU
Gałka Stanisław CZŁONEK ZARZĄDU