Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo to stowarzyszenie założone ponad 10 lat temu przez absolwentów studiów prawniczych, którzy dziś funkcjonują na rynku jako adwokacji, radcowie prawni, doktorzy prawa oraz pracownicy samorządowi różnego szczebla. Wśród członków Stowarzyszenia są także mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. Dostrzegając deficyt świadomości prawnej w społeczeństwie stowarzyszenie realizuje wiele inicjatyw z zakresu edukacji prawnej oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. Nasze cele realizujemy także poprzez organizowanie szkoleń, świadczenie poradnictwa obywatelskiego, organizowanie akcji informacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, kształtowanie świadomości o funkcjonowaniu administracji w społecznościach lokalnych, a także współpracę z podmiotami publicznymi oraz sektorem prywatnym.

Nasze cele to: