Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Dlatego już dziś skorzystaj z publikowanych informacji i materiałów znajdujących się tutaj ! W roku 2022 Stowarzyszenie OPPEN ramach edukacji prawnej prowadzi kampanię edukacyjną „Masz prawo wiedzieć”.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.