Read more about the article WNIOSEK O ZMIANĘ OPIEKUNA PRAWNEGO
Photo by Nick Fewings on Unsplash

WNIOSEK O ZMIANĘ OPIEKUNA PRAWNEGO

Jeśli opiekun w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki jako opiekuna małoletniego albo osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub opiekunem została osoba, która straciła uprawnienia do wykonywania tej funkcji, wówczas sąd z urzędu…

0 Komentarzy
Read more about the article POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA
źródło: Unsplash

POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA

Wytoczenie powództwa o ochronę naruszonego posiadania, zwanego powództwem posesoryjnym, nastąpić może przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło. Posiadaczowi przysługuje roszczenie o…

0 Komentarzy

CENTRUM MEDIACYJNE

Centrum mediacyjne działające przy Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo przekazało Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu wykaz mediatorów w sprawach cywilnych. Lista mediatorów dostępna jest na stronie: https://www.opole.so.gov.pl/wykaz-mediatorow-w-sprawach-cywilnych,m,mg,256,281,285 (Strona…

0 Komentarzy