Spotkanie z Seniorami w Gminie Turawa

W dniu 7.11.2022 r. Bartłomiej Orpel reprezentujący Stowarzyszenie OPPEN, przeprowadził na terenie gminy Turawa spotkanie edukacyjne dla Seniorów. Spotkanie miało charakter otwarty i odbyło się w świetlicy wiejskiej Kotorzu Małym.…

0 Komentarzy

Najem okazjonalny mieszkania

Najem okazjonalny jest szczególną formą najmu nieruchomości mieszkaniowej. Taka umowa posiada taką samą moc prawną, co „zwykła” umowa najmu. Posiada jednak pewną, szczególną zaletę dla wynajmujących tj. możliwość szybszej egzekucji…

0 Komentarzy

Lekcje prawa w Nysie

R. pr. Anna Kaczmarzyk przeprowadziła dla uczniów dwóch klas (4PL i 4GP) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie lekcję prawa nt. „Umowy zawierane przez Internet - wybrane prawa konsumentów”. Uczestnicy dowiedzieli…

0 Komentarzy

Lekcje prawa w PSP w Bogacicy

W dniu 26 października 2022 r. radca prawny Stanisław Gałka realizując zadanie z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kluczborskim, w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, przeprowadził lekcje…

0 Komentarzy

Dzień Seniora dla Opola

W dniu 28 października 2022 r. radca prawny Stanisław Gałka w ramach zadania z zakresu edukacji prawnej zleconej przez Miasto Opole przeprowadził dwa wykłady otwarte dla seniorów w Domu Dziennego…

0 Komentarzy

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania to instytucja prawa karnego, która sprowadza się do uznania prawomocnego skazania danej osoby w postępowaniu karnym za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu. Powyższe sprowadza się…

0 Komentarzy