Wykład dla Klubu Seniora w Białej

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze prowadzącego wykład dla grupy seniorów.

W dniu 14 listopada 2022 r. r. pr. Stanisław Gałka przeprowadził otwarty wykład – spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w Klubie Seniora w Białej. Tematyką spotkania były spadki oraz prawa konsumenta. Słuchacze dowiedzieli się między innymi jak sporządzić testament, kto i w jakiej części i kolejności dziedziczy na podstawie ustawy oraz czym jest zachowek. Ponadto omówione zostały prawa przysługujące konsumentom, w szczególności w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorcy. Spotkanie odbyło się w ramach zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN na zlecenie Powiatu Prudnickiego, w związku z prowadzonym punktem nieodpłatnych porad prawnych.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze prowadzącego wykład dla grupy seniorów.
Zdjęcie przedstawia grupę seniorów siedzących przy długim stole
Zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze prowadzącego wykład dla grupy seniorów.

Dodaj komentarz