Konsekwencje niezapłaconego mandatu

Wkroczenie drogowe może przytrafić się każdemu. Jeśli przyjmiesz mandat (co jest równoznaczne z przyznaniem się do winy), masz 7 dni na jego opłacenie, co też wynika z treści samego mandatu. Jest to termin stosunkowo krótki, a wysokości mandatu obecnie może być niemała. Może się więc zdarzyć, że z uwagi na brak środków, albo zwyczajne zapominalstwo, nie zapłacisz mandatu w terminie. Co wtedy?

W takiej sytuacji wyegzekwowaniem należności z nałożonego mandatu zajmie się Urząd Skarbowy. Najczęściej odbywa się to poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z przysługującego Ci zwrotu podatku. Jeśli natomiast taki zwrot podatku Ci nie przysługuje, możesz spodziewać się zajęcia wynagrodzenia za pracę czy też blokady na rachunku bankowym. Urząd może też zająć inne źródła Twojego dochodu takie jak zasiłek, renta czy emerytura. Co ważne, Urząd Skarbowy nie musi Cię informować o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, o którym możesz się dowiedzieć np. w sytuacji gdy nie uda Ci się wypłacić pieniędzy z konta z uwagi na istniejące tam zajęcie. W ostateczności, gdy wskazane powyżej środki zawiodą, Urząd Skarbowy może wysłać do Ciebie poborcę podatkowego, który dokona zajęcia mienia znajdującego się w Twoim miejscu zamieszkania.

Najlepszym sposobem, aby zapobiec tym wszystkim przykrym wydarzeniom, jest opłacenie mandatu w terminie. Pamiętaj też, że zawsze możesz odmówić przyjęcia mandatu, jeśli kwestionujesz zasadność jego nałożenia. W takiej sytuacji zyskasz możliwość obrony swoich racji przed sądem. Przyjmując mandat przyznajesz się do winy i wtedy już niewiele można zrobić.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Dodaj komentarz