DAROWIZNA – GRUPY PODATKOWE

Zdjęcie przedstawia plik pieniędzy trzymany w dłoni.

Darowizna to nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas dokonywania tej czynności powstaje obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Kwestie związane z opodatkowaniem darowizn reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

W przypadku podatku od spadku i darowizn wyróżnia się następujące grupy podatkowe:

• 0 grupa podatkowa (małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym i macocha). Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków tzw. zerowej grupy podatkowej.

• I grupa podatkowa (teściowie, zięć, synowa). Kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej wynosi 9637 zł.

• II grupa podatkowa (członkowie dalszej rodziny, czyli ciotki i wujkowie). Kwota wolna od podatku dla II grupy to 7276 zł.

• III grupa podatkowa (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione)

grupa III – obejmuje innych nabywców. Kwota wolna od podatku dla II grupy to 4902 zł.

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych.

W przypadku otrzymania darowizny przekraczającej powyższe kwoty wolne od podatku, obdarowany zobowiązany jest odprowadzić z tego tytułu podatek do urzędu skarbowego. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że darowizna podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku. Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione oraz złożenia deklaracji przez pozostałych podatników wyłączony jest w przypadku, gdy umowę darowizny sporządził notariusz.

Darowizna w zerowej grupie podatkowej powoduje konieczność zgłoszenia jej w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Na zgłoszenie darowizny od osób z zerowej grupy podatkowej, podatnik ma 6 miesięcy od czasu otrzymania darowizny. Natomiast osoby zobowiązane do zapłaty podatku na złożenie deklaracji i opłatę podatku mają 1 miesiąc, licząc od dnia otrzymania darowizny lub przyjęcia spadku.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu kluczborskiego,

– powiatu nyskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu opolskiego,

– powiatu prudnickiego.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Zdjęcie przedstawia plik pieniędzy trzymany w dłoni.

Dodaj komentarz