CENTRUM MEDIACYJNE

Centrum mediacyjne działające przy Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo przekazało Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu wykaz mediatorów w sprawach cywilnych. Lista mediatorów dostępna jest na stronie:
https://www.opole.so.gov.pl/wykaz-mediatorow-w-sprawach-cywilnych,m,mg,256,281,285

(Strona główna Sądu Okręgowego w Opolu- https://www.opole.so.gov.pl/, zakładka Informacje, zakładka Postępowanie Mediacyjne, zakładka Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych).


Zachęcamy do korzystania z mediacji cywilnych, pracowniczych i gospodarczych prowadzonych przez osoby wpisane na listę naszego centrum mediacyjnego. Osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej mediacji przypominamy, że w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji mogą one skorzystać z mediacji bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Zachęcamy do wybierania mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów.

Dodaj komentarz