Świadczący pomoc w ramach NPP/NPO cz. 1/4 „Adwokat”

Adwokat jest osobą świadczącą pomoc prawną, czyli szeroko rozumiane poradnictwo prawne, np. świadczone w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – NPP. Adwokaci zajmują się między innymi reprezentowaniem swoich klientów na salach sądowych lub ich obroną podczas spraw karnych. Jednym z obowiązków adwokata jest udzielanie porad prawnych — z reguły są to porady płatne, choć niektórzy z nich decydują się także na udzielanie bezpłatnych porad pro bono. Ponadto do obowiązków adwokata należą takie działania jak sporządzanie dokumentów (pism procesowych), umów, zapisów, które posiadają moc prawną. Dodatkowo sporządzają oni także opinie prawne, a także działają w imieniu klienta, nie tylko przed sądem, ale również przed organami administracji lub inną osobą fizyczną. Zwyczajowo do adwokata zwracamy się tytułem „mecenas”. Adwokat jest zawodem zaufania publicznego i wiąże się z tym zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej. Kandydat na adwokata, co do zasady, musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Adwokatura, zwyczajowo zwana palestrą, to ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokatura jest zrzeszona w samorządzie zawodowym. W punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego można spotkać także aplikanta adwokackiego, który świadczy pomoc prawną w zastępstwie adwokata lub radcy prawnego. W sądzie adwokaci występują w togach z żabotem w kolorze zielonym.

Więcej o funkcjonowaniu adwokatów i adwokatury można znaleźć na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej: https://www.adwokatura.pl

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz