Międzynarodowy Dzień Mediacji

Jak co roku w trzeci czwartek października, a więc w tym roku 19 października, przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania sporu, w którym biorą udział strony konfliktu i mediator. Strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Mediator to osoba wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomóc wypracować stronom porozumienie, poprzez ułatwienie im rozmowy czy łagodzenie napięć w trakcie negocjacji.

Przy Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo działa centrum mediacyjne, które przekazało Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu wykaz mediatorów w sprawach cywilnych (wykaz dostępny na stronie ww. Sądu Okręgowego).

W 2023 r. mediatorzy współpracujący ze Stowarzyszeniem OPPEN świadczą nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację w punktach w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie (punkt łączony z punktem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) oraz w miejscowościach Powiatu Prudnickiego: w Głogówku i Białej.

W 2023 r. Stowarzyszenie OPPEN świadczy także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację w punktach w Opolu oraz Oleśnie (punkt łączony z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej).

Informacja o terminach i miejscach dyżurów dostępna jest m.in. na stronie:
https://oppen.edu.pl/index.php/2023/02/01/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-w-2023-roku/

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Zachęcamy do wybierania w pierwszej kolejności polubownych metod rozwiązywania sporów, w tym właśnie do mediacji!

Dodaj komentarz