Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie – w formie aktu notarialnego, albo przez Internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sposób „internetowy” dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy spółki) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić.

Punktem wyjścia jest założenie konta w systemie S24, co można zrobić tutaj: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna. Konieczne jest również posiadanie możliwości elektronicznego podpisywania dokumentów. System S24 zezwala na podpisywanie dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego.

Po autoryzacji konta w systemie S24 można przystąpić do zakładania spółki. W tym celu konieczne jest wypełnienie wzorca umowy spółki, udostępnionego w systemie. Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

  • przedmiotu działalności
  • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
  • wysokości wkładów
  • czasu trwania spółki
  • podziału zysków i strat
  • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
  • trybu zmiany umowy spółki
  • reprezentacji spółki.

Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy.

Po sporządzeniu i podpisaniu umowy spółki, następuje proces jej rejestracji, co również ma miejsce w systemie S24. Kolejny etap to opłacenie wniosku rejestracyjnego.  Opłata ta wynosi:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł,
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz