Darmowe porady prawne i poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce otwarto punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od tego czasu  pomoc taką świadczą także adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy z doświadczeniem – członkowie stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo oraz osoby, które nawiązały z OPPEN współpracę w tym zakresie.

W 2024 r. świadczą oni nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, w miejscowościach Powiatu Prudnickiego: w Głogówku i Białej.

W 2024 r. Stowarzyszenie OPPEN świadczy także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie NPO w Opolu.

Informacje o lokalizacjach i godzinach otwarcia punktów – w tabeli poniżej.

Zadania publiczne finansowane są ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz