1. Czym jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna jest skierowana do osób, które borykają się z problemem prawnym i jednocześnie nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest ona świadczona przez profesjonalnego prawnika, tj. adwokata, radę prawnego czy też magistra prawa z co najmniej 3-letnim doświadczeniem.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Porady obywatelskie są świadczone przez osoby z wykształceniem wyższym, które ukończyły stosowny kurs. Mogą być to osoby bez wykształcenia prawniczego.

„Q&A na temat nieodpłatnej pomocy prawnej” finansowane jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „STOWARZYSZENIE OPIPIEIN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo Q&A na temat nieodpłatnej pomocy prawnej OPOLE POWIAT PRUDNICKI Î INSPIRUJĄCE POGRANICZE”

Dodaj komentarz