2. Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Zarówno nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane są do osób, których nie stać na sfinansowanie odpłatnej pomocy prawnej i warunkiem ich uzyskania jest złożenie pisemnego oświadczenia w ww. zakresie.

Z pomocy tej może również skorzystać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Osoby, które zgłoszą się do punktów po poradę, przed uzyskaniem takiej porady muszą podpisać oświadczenie, że nie stać ich na sfinansowanie odpłatnej pomocy prawnej, w którym należy podać swoje imię, nazwisko, adres oraz PESEL.

„Q&A na temat nieodpłatnej pomocy prawnej” finansowane jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz