Stowarzyszenie OPPEN na XII Pikniku Rodzinnym w Opolu

stoisko OPPEN

W sobotę 17 czerwca na Placu Kopernika w Opolu odbył się 12 Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Opolu.
Celem pikniku było zachęcenie mieszkańców do udziału w sekcjach i aktywności w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie OPPEN w ramach pikniku prezentowało materiały edukacyjne z zakresu prawa spadkowego, praw konsumenta i wielu innych dziedzin prawa. Ponadto jako organizacja prowadząca w Opolu zarówno punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, jak i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Stowarzyszenie promowało obie formy pomocy, informowało o korzyściach płynących z mediacji oraz udzielało informacji, gdzie i jak można skorzystać z pomocy w Opolu.

Nieodpłatne poradnictwo prawne w Opolu

Nieodpłatne poradnictwo prawne dedykowane jest osobom, które zmagają się z różnego rodzaju problemami prawnymi. Sprawujący dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej Prawnik udzieli uprawnionej osobie informacji, jakie są jej prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania problemu prawnego. Ponadto może on udzielić pomocy przy sporządzeniu odpowiednich pism, a także przygotować pismo o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki oraz magister prawa spełniający dodatkowe wymogi związane z doświadczeniem. Z pomocy w Punkcie mogą skorzystać wszyscy, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika.
Źródło: np.ms.gov.pl

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę.
Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu: (77) 54-11-356.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się również wysyłając e-mail na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Opolu:

1) Dom Dziennego Pobytu „Malinka” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Piotrkowska 2, , w godzinach:

 • w poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00,
 • we wtorek w godz. od 10:00 do 14:00,
 • w środę w godz. od 8:30 do 12:30,
 • w czwartek w godz. od 8:30 do 12:30,
 • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00.

2) Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403), w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.

3) Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – ul. Majora Hubala 4, w godzinach:

 • w poniedziałek od 8:00 do 12:00,
 • we wtorek od 15:00 do 19:00,
 • w środę od 15:00 do 19:00,
 • w czwartek od 15:00 do 19:00,
 • w piątek od 14:00 do 18:00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Opolu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dedykowane jest do osobom zmagającym się z problemami, które nie są problemami wyłącznie prawnymi. Doradca obywatelski analizuje wraz z osobą uprawnioną jej problem, a następnie przedstawia jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, ponieważ odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w ustawach. W oparciu o analizę sytuacji beneficjenta, doradca obywatelski informuje go i wskazuje różnorodne ścieżki działania, przedstawia ich wady i zalety oraz wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać np. kierując osobę do punktu poradnictwa prawnego. Doradca obywatelski wspiera osobę uprawnioną, aby mogła ona sama rozwiązać swój problem, a w razie potrzeby, sporządza z nią plan działania. Wybór rozwiązania problemu należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Doradca obywatelski aby móc świadczyć poradnictwo obywatelskie musi ukończyć studia wyższe, ale nie muszą być to studia prawnicze oraz odbyć 70-godzinny kurs przygotowujący, kończący się egzaminem. Szkolenie na doradcę obywatelskiego ma na celu przygotowanie uczestników do wspierania beneficjentów w samodzielnym rozwiązaniu kryzysowych sytuacji. Doradca obywatelski nie musi być zatem profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem lub radcą prawnym), ani nawet ukończyć wyższych studiów prawniczych.
Źródło: np.ms.gov.pl

Każda osoba, która chce skorzystać z porady obywatelskiej, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę.
Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu: (77) 54-11-356.
W celu uzyskania nieodpłatnej porady obywatelskiej, można umówić się również wysyłając e-mail na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Opolu:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

2) Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403) w godzinach:

 • w poniedziałek od 14:00 do 18:00,
 • we wtorek od 14:00 do 18:00,
 • w środę od 14:00 do 18:00,
 • w czwartek od 15:00 do 19:00,
 • w piątek od 14:00 do 18:00.

stoisko OPPEN
Piknik Rodzinny stoisko OPPEN

Dodaj komentarz