Niektóre zmiany w prawie obowiązujące od lipca 2023 r.

zmiany w prawie

Z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany został w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 1118) w dniu 16 czerwca 2023 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Link do treści rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1118

Od lipca nastąpiła też zmiana płacy minimalnej – po zmianie jest to 3600 zł. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia za płacę planowane jest także w 2024 r. – od stycznia do poziomu  4242 zł brutto, a od lipca – 4300 zł brutto miesięcznie.

Nastąpiła także zmiana kwoty wolnej do działalności nierejestrowanej – po zmianie jest to  do 2700 zł przychodu na miesiąc. Przekroczenie limitu 2700 zł w którymkolwiek miesiącu oznacza obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

Zmianie uległy ponadto kwoty, po przekroczeniu których podlega opodatkowaniu spadek lub darowizna. Od 1 lipca br. opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

1) 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – małżonek, małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuk), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;

2) 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa (np. siostrzenica, bratanek), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

3) 5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej – wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym niespokrewnione z darczyńcą.

Podatek od spadków i darowizn trzeba zapłacić, gdy wartość majątku przekracza ww. kwotę wolną od podatku.


Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

Herby:
- miasta Opola,
- powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,
- powiatu oleskiego,
- powiatu prudnickiego.

Dodaj komentarz