Świadczący pomoc w ramach NPP/NPO cz. 4/4 „Doradca obywatelski”

doradca

Doradca obywatelski jest to osoba świadcząca pomoc dla osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Istotną kwestią jest, że doradca obywatelski nie tylko nie musi być adwokatem czy też radcą prawnym, ale nie ma obowiązku być nawet magistrem prawa (prawnikiem). Aby zostać doradcą obywatelskim należy ukończyć studia wyższe, odbyć 70-godzinny kurs przygotowujący oraz zdać egzamin. Doradca obywatelski w ramach Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – NPO, analizuje problem wraz z beneficjentem oraz według własnej wiedzy i doświadczenia przedstawia mu, jakie beneficjent ma prawa i obowiązki. Działalność doradcy obywatelskiego ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, ponieważ dotyczy także kwestii porad życiowych. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem udzielającego pomocy, przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania. Doradca obywatelski pomaga beneficjentowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a gdy to jest uzasadnione, sporządza z nim plan działania. W oparciu o analizę sytuacji beneficjenta, doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać np. kierując osobę potrzebującą do punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Zapytaj prawnika” realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od:

– miasta Opola,

– powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego,

– powiatu oleskiego,

– powiatu prudnickiego.

doradca

Dodaj komentarz