W tej kategorii znajdują się wszystkie poradniki prawne.

Spadki po nowemu

W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca m.in. Kodeks cywilny, która zmodyfikowała zasady dziedziczenia. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania spadkowego i polegają m.in. na…

0 Komentarzy

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zakupy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Fakt bycia konsumentem niesie ze sobą szereg przywilejów…

0 Komentarzy

Mediacja

Mediacja jest to metoda na rozwiązanie konfliktu oraz ustalenie ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Mediator ma za zadanie stworzyć pozytywną atmosferę, w której wszystkie strony mogą ze spokojem zapoznać się…

0 Komentarzy

Najem okazjonalny mieszkania

Czym jest najem okazjonalny? Najem okazjonalny jest szczególną formą najmu nieruchomości mieszkaniowej. Umowa najmu okazjonalnego posiada taką samą moc prawną, co umowa najmu „zwykłego”. Posiada jednak kilka zalet, w szczególności…

0 Komentarzy

Zawody prawnicze

Zdarza się, że stajemy w sytuacji problematycznej, w której potrzebujemy „skorzystać z pomocy prawnika”. Prawnika, czyli kogo? Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa. Prawnik …

0 Komentarzy