W tej kategorii znajdują się wszystkie artykuły prawne.

Najem okazjonalny mieszkania

Najem okazjonalny jest szczególną formą najmu nieruchomości mieszkaniowej. Taka umowa posiada taką samą moc prawną, co „zwykła” umowa najmu. Posiada jednak pewną, szczególną zaletę dla wynajmujących tj. możliwość szybszej egzekucji…

0 Komentarzy

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania to instytucja prawa karnego, która sprowadza się do uznania prawomocnego skazania danej osoby w postępowaniu karnym za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu. Powyższe sprowadza się…

0 Komentarzy

DAROWIZNA – GRUPY PODATKOWE

Darowizna to nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas dokonywania tej czynności powstaje obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Kwestie związane z opodatkowaniem darowizn…

0 Komentarzy
Read more about the article ODWOŁANIE DAROWIZNY
Prezent

ODWOŁANIE DAROWIZNY

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje…

0 Komentarzy
Read more about the article Kara łączna
Akta sprawy

Kara łączna

Zgodnie z art. 85 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary…

0 Komentarzy